Velkommen hos Djurs-domænerne

Djurs-domænerne er en almennyttig og ukommerciel forening med hjemsted på Djursland.

Til gavn på alle områder af tilværelsen for alle borgere på Djursland, og til gavn for befolkningen som helhed, er formålet med foreningen Djurs-domænerne at erhverve Internet-domæner med folkelig relevans for Djurlands-samfundet og dets lokale samfund, og at bevare disse domæner samlet, for herved at sikre et alsidigt, velkoordineret og lettilgængeligt samlet "kommunikations-spejl" på Internettet af alle former for aktiviteter i hele samfundet på Djursland.
Med dette som formål søger foreningen at muliggøre drift af en alsidig Djurslandsportal for alle, som en fælles koordinerende ramme for lokale landsbyportaler for hver af Djurslands lokale samfund, drevet af lokale ildsjæle fra alle tilværelsens områder.

Djurs-domænerne stiller sine Djurs-domæner til rådighed for alle som vil samarbejde om at skabe dette alsidige, velkoordinerede og lettilgængelige samlede kommunikations-spejl på Internettet af alle former for aktiviteter i hele samfundet på Djursland. Åben folder herom hér.

Djurs-domænerne samarbejder med Djurslands Oplysningsforbund om afholdelse af kurser dels i drift af egen bys- eller landsbys portal, og dels i nyhedsformidling via sådanne, - som integrerede funktioner i Djurslandportalen.dk.


Djurslandsportalen.dk vil ikke blot rumme og linke til Djurs-domænernes egne sider, men til alt af relevans for borgerne på Djursland.

Djurs-domænerne, Djurslandsportalen.dk og Djurslands Oplysningsforbund samvirker gennem projektet "Networking Djursland", som varetages af Institut for Trådløst Bredbånd Computer-Bøvl-værkstedet og Servergruppen.

Med venlige hilsner fra bestyrelsen, d. 28/11-2009